„ŽIVJETI ZDRAVO“

ZAGREB – u Ministarstvu zdravstva danas je potpisan trilateralni ugovor o dodjeli bespovratnih preko 30 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-20120. za provedbu programa „Živjeti zdravo“, kojeg je Vlada RH u srpnju 2015. proglasila Nacionalnim programom.  Ugovor su potpisali ministar zdravstva prof. Milan Kujundžić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. Krunoslav Capak i v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. Potpisivanju je prisustvovao ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.

Ovo je prvi put da se iz ESF-a financira neki projekt iz područja zdravstva u financijskoj perspektivi 2014.-2020. Nositelj programa promicanja zdravlja "Živjeti zdravo" je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je i korisnik bespovratnih sredstava.

ministar-ministarstvo-zdravstva

Na potpisivanju Ministar rada i mirovinskog sustava dr.sc. Tomislav Ćorić, naglasio je da „Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond pruža punu potporu svim tijelima u sustavu, pa tako i Ministarstvu zdravstva, kako bi se proveli projekti koji promoviraju zdravstvenu zaštitu i prevenciju bolesti, bolji pristup programima prevencije i samostalne brige o neprenosivim i kroničnim bolestima uz promicanje zdravih navika. U okviru ESF-a planirane i operacije iz područja medicinskih specijalizacija koje imaju za cilj osnažiti mrežu primarne zdravstvene zaštite i smanjiti broj područja s manjkom liječnika. Osim specijalističkog obrazovanja, ESF ulaganja podržat će kontinuiranu medicinsku edukaciju kako bi zdravstveni radnici mogli usvojiti učinkovitije modele pružanja zdravstvene zaštite.Europski socijalni fond ima za cilj smanjenje razlika u životnom standardu građana država članica kroz promicanje socijalne kohezije i iznimno je važan za napredak Hrvatske. Stoga uz područje zdravstva očekujemo i realizaciju niza projekata vezanih uz zapošljavanje, znanost, obrazovanje, stipendiranje, kulturu i turizam. Njima će se obuhvatiti čitav niz kategorija stanovništva, primjerice mladi, osobe s invaliditetom, nezaposleni, marginalizirane skupine, stanovnici depriviranih područja.

„Uz pomoć Europskog socijalnog fonda, a zahvaljujući Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i drugima, provodit ćemo programe kako bismo prevenirali bolest i kako bismo, od dječje dobi preko odrastanja do najstarije dobi, usvojili zdrave životne navike, smanjili pobol i učinili ovu naciju zdravijom“, rekao je ministar Kujundžić i dodao kako vjeruje da će ovaj program učiniti Hrvatsku zdravijom zemljom.

Krunoslav Capak je rekao kako je ovo sretan dan za Hrvatski zavod za javno zdravstvo i za sve građane. „Epidemiološki podaci govore kako u Hrvatskoj dominiraju kronične nezarazne bolesti, prije svega kardiovaskularne, dijabetes i karcinomi, a čemu najviše doprinose naše nezdrave životne navike, nezdrava hrana i nedovoljna tjelesna aktivnost. Zato je ovo važan projekt u koji će se tijekom idućih šest godina uložiti preko 30 milijuna kuna ne bi li se smanjio pobol i očuvalo zdravlje naše populacije“, zaključio je Capak.

Program „Živjeti zdravo“ provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, krovna javnozdravstvena ustanova koja zajedno s mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo brine o zdravlju hrvatskih građana. Riječ je o programu promocije pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti radi prevencije debljine, očuvanja i unaprjeđenja mentalnog te spolnog i reproduktivnog zdravlja. Cilj projekta „Živjeti zdravo“ je unaprjeđenje zdravlja populacije putem smanjenja negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojem je svim osobama u Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvaliteta života.