Konferencija „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić sudjeluje u radu konferencije  „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“ koja se održava u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te Agencije za regionalni razvoj RH u Šibeniku. Uz ministra, na konferenciji sudjeluju državna tajnica Katarina Ivanković Knežević i pomoćnik ministra Luka Rajčić. U svom govoru ministar Pavić, predstavio je, rezultate i mogućnosti korištenja sredstava iz Europskog socijalnog fonda koji je namijenjen promicanju zapošljivosti kroz razvoj ljudskih potencijala u različitim područjima rada.  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je središnje tijelo za upravljanje fondom u Hrvatskoj, a na raspolaganju imamo 1,85 mlrd. eura kazao je. Govoreći o Europskom socijalnom fondu u brojkama naglasio je da prvi dio pokriva 616 mil. eura, predviđenih za financiranje projekata kojim se povećava zapošljivost, pospješuje mobilnost radne snage i integracija mladih osoba na tržište rada, drugi dio usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga i promicanje društvenog poduzetništva, u vrijednosti 386 mil. eura, zatim projekti kojima je cilj poboljšanje kvalitete obrazovanja i pružanja cjeloživotnog obrazovanja u vrijednosti od 530 mil. kuna, te 226 mil. kuna za jačanje kapaciteta javne uprave i razvoj civilnog društva. Državna tajnica Katarina Ivanković  Knežević,  podsjetila je  da je  dosad objavljeno šesnaest otvorenih i ograničenih Poziva na dostavu projektnih prijedloga u područjima: „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, „Socijalna uključenost“, „Obrazovanje i cjeloživotno učenja“ i „Dobro upravljanje“. sibenik-kik Podsjetimo, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uz ostalo je Upravljačko tijelo za Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.  taj program  predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima vezanim uz probleme siromaštva i materijalne deprivacije obzirom na to da će pomoć biti dostupna većem broju korisnika, ne samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i onima koji ne mogu ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi zbog dohodovnog cenzusa. Također,   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Koordinacijsko tijelo za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondovi) u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, Upravljačkim tijelom za Europski socijalni fond razvija zajednički informacijski sustav za upravljanje ESI fondovima u razdoblju 2014.-2020., a koji podražava elektroničku razmjenu informacija s korisnicima. Na taj način omogućit će se jednostavnija, modernija i učinkovitija platforma za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima ESI fondova što će rezultirati njihovim bržim i učinkovitijem korištenjem. Usporedno i povezano s razvojem informacijskog sustava, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava radi na pojednostavljenju procedura za provedbu Europskog socijalnog fonda s ciljem ubrzavanja provedbe natječaja, smanjenja administrativnih zahtjeva i kontrola u provedbi ugovora kako bi se veći naglasak i podrška stavila na uspješnu provedbu aktivnosti projekata i ostvarenje njihovih zadanih ciljeva. Ovaj cjelokupan proces dovodi do smanjenja administrativnih prepreka i za prijavitelja na natječaje, i za korisnike projekata, ali i za samu javnu administraciju, koji će kroz elektroničko upravljanje, komunikaciju i razmjenu podataka ubrzati procese provedbe ugovora i izvještavanja. Foto: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije