Pozitivan preokret u korištenju Europskog socijalnog fonda – Europska komisija je otklonila prekid plaćanja Europskih sredstava iz 2015. godine za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Europska komisija je 10. kolovoza 2016. godine otklonila prekid plaćanja za Europski socijalni fond i time su se ispunili svi uvjeti za daljnji nastavak ovjeravanja i isplate Europskih sredstava za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je intenzivnim radom uspjelo gotovo nemoguće, u četiri mjeseca otkloniti prekid roka plaćanja koji je nastupio zbog loših i neadekvatnih mehanizama kontrola u rada sustava upravljanja Europskim socijalnim fondom tijekom 2014. i 2015. godine. Identificirale su se sve slabe točke sustava, izvršile ponovne kontrole svih nalaza revizije, izvršili ispravci i uspostavili novi i bolji mehanizmi upravljanja Europskim sredstvima.

Zatečeno stanje provedbe Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj krajem 2015. godine bilo je krajnje ozbiljno. Naime, temeljem revizorskog izvješća koje je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) donijela 31. prosinca 2015. godine, Europska komisija je 12. veljače 2016. donijela odluku o prekidu plaćanja u Republici Hrvatskoj čime je zaustavljeno plaćanje Europske komisije s napomenom kako su u sustavu upravljanja i kontrola potrebna znatna poboljšanja da bi se učinkovito koristila sredstava Europskog socijalnog fonda.

Prekid plaćanja je predstavljao veliku blokadu sustava za provedbu Europskog socijalnog fonda 2007.-2013., posebice kada se uzme u obzir da će se na kraju 2016. godine sva neutrošena sredstva ovog Operativnog programa vratiti u Europski proračun.

Naime, do kraja 2015. godine ovjereno je od strane Europske komisije svega 79,7 milijuna eura od ukupno 152,4 milijuna eura sredstava cjelokupnog sedmogodišnjeg razdoblja 2007.-2013., što predstavlja samo 52,3 % sredstava, a u manje od godinu dana od nastupanja prekida plaćanja ostalo je za ovjeriti preostalih 72,7 milijuna eura odnosno gotovo 47,7% dodijeljenih sredstava.

Vlada Republike Hrvatske, svjesna teške situacije u kojoj se nalazila početkom 2016. godine, snažno je krenula djelovati i kroz poduzimanje svih mjera za otklanjanje prekida plaćanja krenulo se u smjeru pojednostavljenja procedura i za novo razdoblje 2014.-2020., kako bi se pravi fokus korištenja europskih sredstava usmjerio prema učinku, učinkovitosti, djelotvornosti i rezultatima projekata, a kako bi se administrativno upravljanje projektima svelo na mjeru koja je potrebna da bi se zadovoljili uvjeti zakonitog i pravednog korištenja sredstava.

Naime, 18. travnja 2016. godine Republika Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila Akcijski plan koji sadrži sve poduzete mjere u rješavanju manjkavosti utvrđenih u nalazima revizije odnosno mjere za poboljšanje funkcioniranja Sustava upravljanja i kontrole kao i sve provedene kontrolne aktivnosti za otklanjanje pojedinačnih nalaza.

Nakon toga, Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU izvršila je svoje kontrolne aktivnosti, u okviru kojih je ocjenjeno da su provedene prikladne mjere za poboljšanje funkcioniranja Sustava upravljanja i kontrole te je u 13. srpnja 2016. godine Agencija dostavila izvješće Europskoj komisiji  u kojem se potvrđuje kako su poduzete odgovarajuće mjere za poboljšanje sustava upravljanja i kontrola temeljem čega je i Europska komisija otklonila prekid plaćanja Republici Hrvatskoj.

Zaključno, ulaganje u ljudske potencijale kao jednog od najvažnijih generatora promjena u gospodarskom razvoju zemlje, te u društvu općenito je od iznimne važnosti i upravo zbog toga ne smijemo dozvoliti da niti jedan euro iz Europskog socijalnog fonda „propadne“ za Republiku Hrvatsku.

Ovaj današnji događaj predstavlja jedan vrlo važan korak u tom smjeru!