Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju. Savjetovanje se provodi na rasprava.mrms.hr u trajanju od 30 dana, do 02. kolovoza 2013. godine. Svi komentari na Nacrt prijedloga iskaza i Teze o sadržaju Zakona o mirovinskom osiguranju bit će javno dostupni, a Ministarstvo će razmotriti sve komentare te po isteku roka, izraditi izvješće o provedenom savjetovanju. Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju možete preuzeti ovdje. Na temelju provedenog savjetovanja Ministarstvo će, nakon pribavljanja mišljenja nadležnih tijela, izraditi prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju. Korisni dokumenti: Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost pružaju temeljni izvor informacija i služe kao tehničko pomagalo dionicima, zainteresiranoj javnosti i javnosti kako bi aktivno sudjelovali u stvaranju kvalitetnih prijedloga propisa i javnih politika. Također pružaju informacije i savjete kako se uključiti u postupak savjetovanja tijekom provedbe postupka procjene učinaka propisa.