Postignut dogovor oko sklapanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pregovarački odbori Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi postigli su dogovor oko sklapanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike. Po završetku pregovora, ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić rekao je da je postignut dogovor oko naknada za prijevoz, da će se osnovica plaće povećati za 2 posto, te da će se o svim materijalnim pravima u narednim godinama pregovarati prije donošenja smjernica o ekonomskoj i fiskalnoj politici. Govoreći o primjeni sporazuma, naglasio je da je parafiran na četiri godine, da će važiti od prvog prosinca, a da će, kako je dogovoreno, Vlada donijeti zaključak prema kojem će se u studenome primjenjivati prava iz TKU-a. „Svaki ugovor je rezultat kompromisa dviju strana. Vjerujem da smo kvalitetno završili pregovore na zadovoljstvo djelatnika javnih službi, ali i na zadovoljstvo svih nas koji smo odgovorno postupali prema proračunu“, zaključio je ministar. Nakon završetka postupka pregovaranja, novi Temeljni kolektivni ugovor bit će potpisan nakon što tekst prođe Vladinu proceduru i proceduru sindikalnih tijela.