Završen EU projekt jačanja administrativnih kapaciteta i poboljšanja koordinacije sustava socijalne sigurnosti

ZAGREB - Formalnom ceremonijom u Velikoj dvorani Ministarstva rada i mirovinskoga sustava obilježen je službeni završetak IPA 2009 Twinning Projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova na području koordinacije sustava socijalne sigurnosti”. Nazočnima će su se obratili g. Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske i gđa. Anne-Marie Qvarfort, generalni direktor Ustanove za nadzor prava po osnovi nezaposlenosti Kraljevine Švedske. Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji i doprinio je provedbi prioritetnih aktivnosti vezanih uz pravnih stečevinu u području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Projekt, koji financira Europska komisija u iznosu od 1.000.000 eura, trajat će do 27. siječnja 2013. godine. Cilj ovog projekta, koji se provodio uz pomoć Agencije za socijalno osiguranje Kraljevine Švedske i Ustanove za nadzor prava po osnovi nezaposlenosti Kraljevine Švedske bilo je jačanje administrativnih kapaciteta hrvatskih nadležnih tijela i provedbenih ustanova za provedbu pravne stečevine na području slobodnog kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Provedene su sljedeće aktivnosti:
  • Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova. Cilj je bio poboljšati sveobuhvatnu suradnju institucija i administrativne procedure u sustavu socijalne sigurnosti kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.
  • Analiza utjecaja slobode kretanja radnika na hrvatski administrativni sustav. Glavni cilj je bio pripremiti analitičku i financijsku studiju o utjecaju slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti prilikom primjene EU uredbi o koordinaciji.
  • Podizanje svijesti o slobodi kretanja radnika. Cilj je bio izraditi strategiju podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika, uspostaviti sustav informiranja radnika migranata o njihovim pravima te osigurati dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti.
Postignuti rezultati projekta su sljedeći:
  • Poboljšana sveobuhvatna suradnja institucija u sustavu socijalne sigurnosti.
  • Pojačani kapacitet svih relevantnih institucija u sustavu socijalne sigurnosti, osiguran prijenos znanja putem održavanja edukacija od strane budućih educiranih stručnjaka.
  • Usklađene administrativne procedure za izravnu primjenu EU uredbi za koordinaciju.
  • Pripremljena sveobuhvatna analitička i financijska studija o utjecaju slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti.
  • Izrađena strategija podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika i uspostavljanje sustava informiranja radnika migranata.
  • Dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti.