Ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić  sudjelovao na potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za provedu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“

Pozdravljajući prisutne ministar Pavić  je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja Ugovora za projekt vrijedan  12.856.124, 93 kune te čestitao Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva na dobivenim financijskim sredstvima.

Odluku o financiranju projekta donijelo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a projekt će se provoditi u partnerstvu s Fakultetom elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Njegov je cilj osigurati višu razinu otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti službenih dokumenata i informacija o radu tijela javnih vlasti kroz trajnu dostupnost službenih dokumenata i informacija o radu tijela svim zainteresiranima, pod jednakim uvjetima, nepristrano i besplatno, naglasio je ministar.

DIGITAL3

Ulaganje u tehnologije koje će omogućiti brži dohvat i korištenje informacija osnova je svakog suvremenog poslovanja, kazao je. Ovim projektom Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva doprinosi transparentnosti tijela javne vlasti i informiranosti građana Republike Hrvatske.  Edukacijama u okviru ovog projekta bit će obuhvaćeno gotovo 800 službenika državne i javne uprave, a ovaj je projekt samo jedan od planiranih kojima se ulaže u povećanje učinkovitosti u području javne uprave.  U predviđenom trajanju od 36 mjeseci optimizirat će se poslovni procesi Ureda kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama tijela javnih vlasti RH, unaprijedit će se tražilica za pronalaženje i preuzimanje zakonskih i podzakonskih akata te direktiva Europske unije.

DIGITAL4

Ovim se projektom izravno ostvaruje Specifični cilj 8. Povećana dostupnost informacija javne uprave, Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je ova Vlada usvojila 14. prosinca 2016. godine.

Upravo je u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave, u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima, iz Europskog socijalnog fonda osigurano gotovo 670 milijuna kuna.

DIGITA2

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i državna tajnica Katarina Ivanković Knežević i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. Zahvaljujući se dekanu FER-a prof. dr.sc. Mislavu Grgiću na partnerstvu u projektu ministar Pavić je poželio uspješnu provedbu projekta koji će uvelike doprinijeti učinkovitosti javne uprave te najavio i daljnju podršku i potporu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.