Sastanak Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja

Ministrica Šikić je aktivno sudjelovala na sastanak Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO), u Bruxellesu, 06. – 07. ožujka 2016.

Vijeće EPSCO radi na povećanju zaposlenosti i poboljšanju uvjeta rada i života, osiguravajući visoku razinu zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU-u. Vijeće okuplja ministre nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica EU-a. Na sastancima sudjeluju i relevantni europski povjerenici. EPSCO se obično sastaje 4 puta godišnje. Obično su dva sastanka posvećena isključivo temama zapošljavanja i socijalne politike.

U području zapošljavanja i socijalne politike Vijeće je odgovorno za sastavljanje godišnjih smjernica za zapošljavanje koje države članice uzimaju u obzir u svojim nacionalnim politikama. Zajedno s Europskim parlamentom Vijeće također donosi zakonodavstvo čiji je cilj poboljšanje uvjeta rada, socijalne uključenosti i ravnopravnosti spolova.