KONFERENCIJA NA VISOKOJ RAZINI O „EUROPSKOM STUPU SOCIJALNIH PRAVA“

BRUXELLES – Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić sudjelovao je zajedno sa ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđom. Nadom Murganić na konferenciji na visokoj razini pod nazivom „Europski stup socijalnih prava: zajedno dalje“ u organizaciji Europske komisije. Konferenciju su podržali predsjednik Europske komisije g. Jean-Claude Juncker, novoizabrani predsjednik Europskog parlamenta g. Antonio Tajani, brojni povjerenici Europske komisije, dvadeset ministara iz država članica te predstavnici socijalnih partnera i civilnog društva.

naslovna slika 1

Europski stup socijalnih prava je inicijativa Europske komisije čiji je prvi nacrt objavljen u ožujku prošle godine i za koju su javne konzultacije trajale do kraja 2016.g. Inicijativa je dio rada Europske komisije na jačoj i pravednijoj ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU)  i dio Programa rada Komisije za 2016.g, a usmjerena je na:

  • jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, uključujući razvoj vještina i cjeloživotno učenje te aktivnu podršku zapošljavanju, kako bi se povećale mogućnosti zapošljavanja, olakšala promjena statusa i poboljšala zapošljivost pojedinaca,
  • pravedne uvjeti rada, kako bi se uspostavila primjerena i pouzdana ravnoteža između prava i obveza radnika i poslodavaca te između elemenata fleksibilnosti i sigurnosti radi lakšeg stvaranja radnih mjesta, zapošljavanja, prilagodljivosti poduzeća i promicanja socijalnog dijaloga,
  • primjerenu i održivu socijalnu zaštitu, kao i pristup kvalitetnim ključnim uslugama, uključujući skrb o djeci, zdravstvenu skrb i dugoročnu skrb, kako bi se osigurao dostojan život i zaštita od rizika te kako bi pojedinci mogli u potpunosti sudjelovati u zapošljavanju i u društvu općenito.

Današnja konferencija je organizirana kako bi se raspravilo o zaključcima javnih konzultacija te dobio smjer za daljnje djelovanje. Objava konkretnog plana zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa očekuje se u ožujku.

EK Thyssen

Ministar Ćorić sudjelovao je na radionici „Osiguravanje jednakog pristupa tržištima rada i razvoju vještina“ na kojoj se raspravljalo o pristupu tržištu rada za ranjive skupine, te potrebama za specifičnim vještinama koje zahtijevaju nove tehnologije i oblici rada. Također je sudjelovao na radionici „Socijalna dimenzija EMU“ na kojoj se raspravljalo o jačanju socijalno-ekonomske konvergencije prema gore, automatskim stabilizatorima te postojećim i budućim implementacijskim alatima.

Više o konferenciji na: http://ec.europa.eu/social/pillar/conference