Novi zakon o radu

Zakon o radu moramo prilagoditi potrebama, prije svega, svakodnevnog života. Izmjenama ZOR-a želimo sačuvati postojeća radna mjesta, otvoriti prostor za nova zapošljavanja i omogućiti poslodavcima brže, lakše i jednostavnije prilagođavanje zahtjevima tržišta. Novim Zakonom o radu ne smanjuju se prava radnika, ne pogoduje se poslodavcima, nego se čuvaju radna mjesta. Imati radno mjesto, uz zajamčena prava koja se osiguravaju ovim zakonom u cilju je svih zainteresiranih strana, i poslodavaca, i radnika, i nas u Vladi. Uvjereni smo da su novim Zakonom o radu ostvareni ciljevi koje smo si postavili prije nego smo pristupili ovom poslu – povećavamo sigurnost i zaštitu radnika, pojednostavljujemo organizaciju radnog vremena, uvedimo transparentan sustav uređenja organizacije radnog vremena koji će onemogućiti zlouporabe i neće intenzivirati rad radnika, olakšavamo zapošljavanje putem fleksibilnih oblika zapošljavanja, kao jednim od vidova ulaska radnika u posao na neodređeno vrijeme te pojednostavljujemo sve procedure o kojima ovisi brzina i učinkovitost restrukturiranja poslodavaca kako bi što lakše i brže mogli odgovoriti zahtjevima tržišta, zadržali poslove i osigurali opstanak te budući rast i razvoj poslovanja. Na kraju, naglašavamo da Zakon o radu i "Zakon o reprezentativnosti" (Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje) ne dovode u pitanje kolektivne ugovore, prava koja su njima ugovorena, niti kolektivno pregovaranje. Uvažavajući sve pristigle prijedloge o načinu uređenja sustava radnih odnosa u RH koji se uređuju novim Zakonom o radu, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je mišljenja da se našim prijedlogom ne smanjuju prava radnika, ali se u svakom pogledu čuvaju radna mjesta. Imati radno mjesto, uz zajamčena minimalna prava koja se osiguravaju ovim Zakonom o radu u cilju je svih zainteresiranih strana, i poslodavaca i radnika.