Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Nacrtu prijedloga zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i o Nacrtu prijedloga zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Nacrtu prijedloga zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i o Nacrtu prijedloga zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Savjetovanje se provodi na rasprava.mrms.hr u trajanju od 15 dana, do 24. listopada 2013. godine. Svi komentari na Nacrte prijedloga navedenih zakona biti će javno dostupni. Korisni dokumenti: