Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. prosinca 2017.  Temeljni kolektivni ugovor dostupan je poveznici. Zajedničko Povjerenstvo:
  • daje tumačenje odredaba TKU-a
  • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
  • prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
  • obavlja druge poslove određene TKU-om.
Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.  Predsjednik Povjerenstva je Branimir Mihalinec, a za zamjenicu predsjednika imenovana je  Marija Pećanac. Tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike možete pronaći na poveznici. Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:
  • Stipe Mamić, član / Tanja Malinac, zamjenik člana
  • Matija Kikelj, član / Sanda Pipunić, zamjenik člana
  • Marija Pećanac, član / Kristina Hrgar, zamjenik člana
Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora, imenovani su:
  • Branimir Mihalinec,  član/  Anica Prašnjak, zamjenik člana
  • Tajana Drakulić, član / Mirela Matijević Erceg, zamjenik člana
  • Mirela Bojić, član, / Ana Tuškan, zamjenik člana
Sjedište Povjerenstva je mjesto predsjednika Povjerenstva. Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva. Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje. Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici. Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr. Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: http://www.mrms.hr/.