Za više od 13.000 djece u 315 hrvatskih škola osiguran besplatan školski obrok

Temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ je osiguran besplatan školski obrok za više od 13.000 djece u 315 hrvatskih osnovnih škola na području 12 hrvatskih županija s indeksom razvijenosti nižim od 75%. Ugovoreno je 27 projekata, ukupne vrijednosti 13,67 mil. kn, a u svečanosti potpisivanja ugovora je prisustvovala ministrica rada i mirovinskoga sustava dr. sc. Nada Šikić. Ministrica se u toj prigodi obratila sudionicima te naglasila kako je za ovu školsku godinu Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kroz Europski socijalni fond pravovremeno osiguralo više od 74 milijuna kuna, za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike unutar 49 gradova i županija. Natječajem je osiguran posao i za 2030 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, s napomenom da je značajan udio prethodno navedenih osoba bio nezaposlen odnosno registriran na Zavodu za zapošljavanje. Ova sredstva za koje će ugovori biti potpisani sutra značajno će doprinijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama, te poboljšanju njihovih obrazovnih postignuća, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju među vršnjačkim skupinama. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je osiguralo 11,52 milijuna kuna za financiranje 1.280 stipendija deficitarnih zanimanja u okviru projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“. Stipendiraju se deficitarna zanimanja među kojima su: bravar, fasader, konobar, kuhar, pekar, stolar, slastičar krojač i druga, a stipendija iznosi 750,00 kuna mjesečno. Ujedno ministrica se osvrnula i na rad Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od dana 22. siječnja 2016. godine kada je  imenovana Vlada Republike Hrvatske u novom sazivu: „Dana 22.siječnja 2016. imenovana je Vlada Republike Hrvatske u novom sazivu a dana 16. lipnja 2016. raspušten je Sabor RH, što nas je značajno omelo u provođenju svih aktivnosti. U Zavod za zapošljavanje s 1. veljače 2016. zatečeno je 294.000 nezaposlenih, tijekom 6 mjeseci prijavljeno je još oko 93.000 osoba na Zavod za zapošljavanje. Srpanj 2016. završen je s 217.000 nezaposlenih osoba, sada je 214.000 nezaposlenih na HZZ-u. Takav je broj zadnji put zabilježen 1990. Primijenjen je aktivan pristup tržištu rada sa novih 7 mjera zapošljavanja. Veći dio sredstava za poticanje zapošljavanja, samozapošljavanje, obrazovanje za tržište rada te aktiviranje teško zapošljivih osoba koje su dugotrajno na tržištu rada počinje se koristiti iz sredstava EU fondova, odnosno ESF-a. Na taj način smo proveli sve planirane aktivnosti u okvirima smanjenog državnog proračuna. U veljači 2016. dočekala nas je suspenzija korištenja sredstava iz ESF za period 2007-2013. Niz nedostataka uočenih u provedbi od strane nadležne revizije otklonjen je u vrlo kratkom roku te smo spasili 60 miliona kn koje smo odmah aplicirali u Projekt „Zaželi“ na kojem smo zaposlili 2.600 žena, registriranih kao dugotrajno nezaposlene, za pomoć staračkim samačkim domaćinstvima u svim županijama. Kako je izraženo veliko odobravanje ovog Projekta odlučili smo od jeseni nastaviti sa istim aktivnostima uključujući 3.000 osoba, među ženama sada i muškarce za obavljanje težih kućanskih poslova, što je nedavno i potvrđeno. Također smo zatekli nepostojanje akreditacije za ESF za period od 2014.-2020. I u tom pogledu smo, uz izuzetan napor, uspjeli povući sredstva iz ESF-a u visini od 1 milijarde i 850 miliona eura. Na taj smo način osigurali povlačenje sredstva za rad i zapošljavanje, za obrazovanje (od rujna 2016. godine zaposlit ćemo  2 300 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u obrazovnom sustavu i to za 2 500 djece, a za ove aktivnosti osigurali smo 80 mil. kuna čime ćemo pokriti sve potrebe djece s teškoćama diljem Republike Hrvatske. I u narednim godinama osiguravat ćemo dostatna financijska sredstva za ovu namjenu. Osmislili smo i krećemo provoditi projekte namijenjene darovitoj djeci u vrijednosti 10 milijuna kuna za razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima u kojem su nam partneri jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i škole). Snažno podupiremo volonterstvo. U srpnju 2016. godine objavljen je natječaj „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa” u vrijednosti 27 mil. kn. Osnažujemo volonterstvo u provedbi reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj i uključujemo najveći krug mogućih sudionika: organizacije civilnoga društva, udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, kao i odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi), javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu, javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode, socijalne zadruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poboljšali smo pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te smo za povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva osigurali 32 mil. kuna, a ovom mjerom zaposlili  više od 3.000 osoba. Korištenjem EU sredstava pomagat ćemo najpotrebitijima u društvu i to osiguranjem potrebne  hrane i osnovnih materijalnih potrepština. Već od školske godine 2016./2017. osigurali smo dodatnih 13.67 mil. kuna za ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama za 12 županija s indeksom razvijenosti ispod 75%, odnosno dok ćemo u preostalim županijama pomoć i nadalje sufinancirati putem nacionalnog programa. Iz EU sredstava u iznosu od gotovo 43 mil. eura pomoći ćemo najpotrebitijima kroz distribuciju hrane krajnjim korisnicima te osnovne materijalne pomoći koja uključuje školski pribor i školsku oprema (uključujući sportsku opremu za potrebe nastave) za djecu koja žive u siromaštvu, polaznike obveznog školovanja, higijenske proizvode, kuhinjsku opremu, opremu za novorođenčad i ostale osnovne potrepštine (posteljina, ručnici, pokrivači) za osobe i obitelji koje žive u siromaštvu i beskućnike. Snažno podupiremo Socijalno poduzetništvo, kao oblik zapošljavanja i samozapošljavanja. Projekt je osmišljen na tražene braniteljske populacije koja opravdano želi svojem mjesto na tržištu rada. Za razvoj i izradu projektne dokumentacije odvojeno je 8 mil. kn, a za provedbu projekta 29 mil kn. Kako je pokazan izuzetan interes, nakon zaprimljene projektne dokumentacije, prema izračunu potrebnih sredstava pojačat će se izdvajanje. Specifičnost ovog načina rada je što se 30% sredstava dobiva unaprijed kako bi se mogla osigurati sredstva za rad. Naročito je važno da se 75% dobiti mora reinvestirati u proizvodnju ili u zapošljavanje novih radnika. Kako bi projekti bili dostupni svim građanima naše zemlje obišli smo gotovo sve županije, održali informativne razgovore s potencijalnim korisnicima, a potom i edukativne radionice za pomoć pri izradi projektne dokumentacije. Krajem srpnja broj zaposlenih je bio 1.505.000 osiguranika, čime se izravno doprinosi  povećanju stope zaposlenosti koja je na razini zadnji puta bila 2009. godine.“