Održana 83. sjednica Vlade

U Banskim dvorima održana je 83. sjednica Vlade na kojoj su usvojeni: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, te Prijedlog odluke o potvrđivanju Dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Obrazlažući nacrte prijedloga o izmjenama i dopuna Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, ministar Pavić pojasnio je da se tim zakonskim prijedlozima transponira Direktiva 2014/50/EU o zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu, za koju je rok prenošenja kraj svibnja. Uz to, pojasnio je ministar, usvajaju se i prijedlozi Odbora Vijeća Europe MONEYVAL kojima se preporuča jačanje nadzora članova uprave dobrovoljnih mirovinskih fondova kao i tzv. stjecatelja kvalificiranih udjela odnosno osoba koje imaju veće udjele u mirovinskom osiguravajućem društvu, s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te većeg financijskog nadzora koji će provoditi HANFA. Ministar Pavić podsjetio je da u tzv. trećem mirovinskom stupu štedi oko 300.000 građana u kojima je oko 4 milijarde kuna, dok je u drugom mirovinskom stupu oko 92 milijarde kuna. „Ovim prijedlozima zakona dodatno će se ojačati mobilnost radnika u pogledu prijenosa mirovinskih prava“, zaključio je ministar. Nadalje, Prijedlogom odluke o potvrđivanju Dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pojasnio je ministar, omogućava se da se za rukovoditelja područnog ureda Zavoda, osim osobe koja ima završen studij medicine, može imenovati i osoba sa završenim studijem iz područja društvenih znanosti. Propisivanjem uvjeta prema kojem se za rukovoditelja područnog ureda može imenovati osoba koja ima završen studij medicine, omogućeno je da jedan od vještaka, osim poslova vještačenja, obavlja i poslove rukovoditelja područnog ureda. Međutim, s obzirom na nedostatak liječničkog kadra, pokazalo se nužnim proširiti uvjete za imenovanje rukovoditelja područnih ureda. „Izmjenama zakona koji su u saborskoj proceduri ojačava se Zavod po pitanju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom, stoga ovom promjenom želimo unaprijediti njihov rad“, kazao je ministar te naglasio da će se postupak vještačenja, kao i do sada, provoditi sukladno pravilima medicinske struke. Foto: Vlada RH