Ministar Pavić: Programom „Zaželi“ zaposlit će se preko 3.000 žena i omogućiti adekvatna skrb za 12.000 korisnika

U prisutnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić predstavio je program „Zaželi“  - program zapošljavanja žena  čija je vrijednost 400.900.000,00 kn.  Na predstavljanju programa sudjelovali su i ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, te državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević.

Govoreći o projektu, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić naglasio je kako se njime, na području čitave Hrvatske, planira zaposliti preko 3.000 žena na poslovima skrbi za starije i potrebite osobe čime će biti obuhvaćeno oko 12. 000 korisnika u teško dostupnim područjima kao što su ruralna područja i otoci, te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Uz to, ministar rada i mirovinskoga sustava naglasio je kako paket mjera  „Od mjere do karijere“ , kojeg je Vlada Republike Hrvatske predstavila u ožujku, daje rezultate,  da one idu u smjeru trajnog zapošljavanja svih skupina koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te je ponovio da je u Hrvatskoj zabilježena rekordno niska nezaposlenost, manja od 170 000 nezaposlenih.

Projekt „Zaželi - program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, a financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Prezentacija programa "Zaželi"