Javne ustanove u nadležnosti ministarstva

  

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

http://www.hzz.hr/

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

http://www.mirovinsko.hr/

 

Središnji registar osiguranika (REGOS)

http://www.regos.hr/

Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT)

http://www.aort.hr/

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI)

http://www.zosi.hr/

 

Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR)

http://www.zuznr.hr