Održana 75. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Na 75. sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 11. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. godine (članci 2., 5. i 6. te 2. i 3. Dodatnog protokola). Obrazlažući zaključak ministar Pavić istaknuo je da se radi o izvješću koje se odnosi na razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016. te sadrži informacije o primjeni: -              članka 2. (Pravo na pravične radne uvjete), -              članka 5. (Pravo organiziranja) i -              članka 6. (Pravo na kolektivno pregovaranje) Europske socijalne povelje te -              članka 2. (Pravo na informiranje i savjetovanje)  i -              članka 3. (Pravo na sudjelovanje u određivanju i poboljšanju radnih uvjeta i radne okoline) Dodatnog protokola Podsjetio je da je tijekom 2017. socijalni dijalog unaprijeđen, da je predsjednik Vlade, uoči summita u Göteborga kada se raspravljalo o Europskom stupu socijalnih prava koji je Republika Hrvatska poduprla, primio izaslanstvo Gospodarsko-socijalnog vijeća. Uz to, istaknuo je da su prošle godine završeni pregovori s predstavnicima sindikata državnih i javnih službi, te su potpisani Kolektivni ugovor i Temeljni kolektivni ugovor, a trenutačno se pregovara o granskim kolektivnim ugovorima, nadodavši kako socijalni dijalog uvijek može biti bolji, ali je u 2017. godini napravljen značajan iskorak. Također, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) prema kojoj se zbog potrebe rada na provedbi projekta koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Ministar Pavić istaknuo je da će ta uredba omogućiti lakšu provedbu programa „Zaželi“ u okviru kojeg će se zaposliti oko 4.000 žena na poslovima brige o starijim kućanstvima. Pojasnio je da su prijavitelji projekata velikim djelom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje će te žene, kao korisnice, zapošljavati na vrijeme trajanje projekta. „Intencija nije da se žene zapošljavaju kao službenice već na temelju ugovora o radu, stoga će ovo rješenje omogućiti bolju provedbu projekata i veću apsorpciju EU sredstava u jedinicama lokalne samouprave“, kazao je ministar. Foto: Vlada RH