Sastanka predstavnika ministarstva, HZZ-a i HZZO-a, tijela nadležnih za reguliranje i financiranje staža zdravstvenih djelatnika, s predstavnicima udruga zdravstvenih djelatnika

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, u ponedjeljak, 01. listopada 2012., održan je sastanka predstavnika resornih ministarstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, tijela nadležnih za reguliranje i financiranje staža zdravstvenih djelatnika, s predstavnicima udruga zdravstvenih djelatnika.

Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava skrenuli su pozornost na značajne razlike između staža zdravstvenih djelatnika i mjere Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). SOR je potpuno dobrovoljan, dok stažiranje svih zdravstvenih djelatnika predstavlja obvezu prema jasnim pravilima njihove struke i nije dobrovoljno jer predstavlja obvezni dio obrazovanja i reguliran je zakonima, pravilnicima i kolektivnim ugovorima.

Od strane predstavnika HZZ-a skrenuta je pozornost da osim zdravstvenih djelatnika, postoje i druge struke koje na sličan način uređuju stažiranje svojih pripravnika prema posebnim propisima. Predstavnici Ministarstva zdravlja i HZZO-a ukazali su na problem nedostatnih sredstava, a predstavnici strukovnih udruga ponovili su svoj stav de je potrebno financirati staž zdravstvenih radnika. Zaključeno je da su dogovoru s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta iznađe rješenje problema stažiranja zdravstvenih radnika koje je dio obrazovnog procesa.