Održana 79. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Na 79. sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima kojega je predstavio ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić. Obrazlažući prijedlog zakona ministar Pavić je kazao kako je prikupljanje i obrada podataka po osiguranicima, između ostalog,  temelj  za povezivanje s pripadajućim podatkom o izvršenoj uplati doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te posljedično prosljeđivanje sredstava na osobne račune osiguranika u izabrane obvezne mirovinske fondove. Uvođenjem JOPPD obrazaca 2014. godine ukinuti su R-S/R-Sm obrasci kojima su se povezivali pojedini računi sa sredstvima na prijelaznim računima koja su uplaćivana za II mirovinski stup. Potreba podnošenja podataka na tim obrascima još uvijek postoji i treba postojati i dalje, bez vremenskog ograničenja, kako bi se obveznicima dala prilika da ispune svoju zakonsku obvezu nastalu u ranijem razdoblju. Ovim se izmjenama Zakona osigurava kontinuirani i učinkovit mehanizam rasporeda uplaćenih javnih davanja po osiguranicima i promptnog prosljeđivanja sredstava na osobne račune u izabrane obvezne mirovinske fondove, te njihovog daljnjeg plasmana – ulaganja. Foto: Vlada RH