Rješenja o prijmu

23.02.2021. - Rješenja o imenovanjima ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e referenta/ice za poslove pisarnice- vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica u Pododsjeku za poslove pisarnice i pismohrane, Služba za opće poslove, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25, listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e referenta/ice za poslove pismohrane - vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica u Pododsjeku za poslove pisarnice i pismohrane, Služba za opće poslove, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Glavno tajništvo

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e savjetnika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za unaprijeđenje i razvoj radnog zakonodavstva, Sektor za radne odnose, Uprava za rad i zaštitu na radu.

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za unaprijeđenje u razvoj radnog zakonodavstva, Sektor za radne odnose, Uprava za rad i zaštitu na radu

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u  Službi za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika, Sektor za kolektivne odnose i međunarodnu suradnju na području rada, Uprava za rad i zaštitu na radu

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice - 1 izvršitelj/ica u Službi za međunarodnu suradnju na području rada, Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada, Uprava za rad i zaštitu na radu

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za međunarodnu suradnju na području rada, Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada, Uprava za rad i zaštitu na radu

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ice - 1 izvršitelj/ica u Službi za praćenje i usklađivanje potreba tržišta rada, Sektor za razvoj tržišta rada, Uprava za tržište rada i zapošljavanje

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e referenta/ice - 1 izvršitelj/ica u Upravi za mirovinski sustav

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti, Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti, Uprava za mirovinski sustav

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto vještaka/inje - revizora/ice - 1 izvršitelj/ica u Samostalnom sektoru za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

21.01.2020. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 25. listopada 2019. godine za mjesto stručnog/e suradnika/ce - vjećbenika/ce - 1 izvršitelj/ica u Službi za međunarodne poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

11.11.2019. - Rješenje o prijmu u državnu službu za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 4. rujna 2019. godine za radno mjesto broj 4. stručni/a suradnik/ca - 1 izvršitelj/ica, u Službi za međunarodne poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

11.11.2019. - Rješenje o prijmu u državnu službu  za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljen 4. rujna 2019. godine za radno mjesto broj 1. stručni/a savjetnik/ca - 1 izvršitelj/ica, u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje