1.7.2021. Poziv na testiranje - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme