17.5.2023. Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su se prijavili/e na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 46/23, od 28. travnja 2023. godine.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su se prijavili/e na javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 46/23, od 28. travnja 2023. godine.