18. 08. 2021. – Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 16. srpnja 2021.