07.07.2022. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme koji je objavljen 20. svibnja 2022. godine 
za radno mjesto broj  2. stručni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 375.) u Službi za inspekcijski nadzor, Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi.

https://mpu.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301?nid=11022

Dostava se smatra izvršenom 15. srpnja 2022. godine.