07.06.2022. Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen 25. svibnja 2022.

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen 25. svibnja 2022.