13.01.2022. – Odluka o obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 26.11.2021. godine.