25.08.2021. - Rješenje o prijmu u državnu službu za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen 9. lipnja 2021. godine za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ce – 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 282.) u Odjelu za financijsko upravljanje i kontrolu za FEAD, Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć, Sektor za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projekata, Uprava za programe i projekte