25.08.2021. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 7. lipnja 2021. godine za radno mjesto broj 5. viši/a stručni/a savjetnik/ica - 2 izvršitelja/ice (r.m.br. 355.), u Službi za standardizaciju stručnog usavršavanja i regulirane profesije, Sektor za unapređenje stručnog rada, Zavod za socijalni rad