21.12.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 26.11.2021. godine