20.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 1. rujna 2021.