25.08.2021. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 7. lipnja 2021. godine za radno mjesto broj 3. viši/a stručni/a savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 340.), u Službi za zaštitu drugih socijalno osjetljivih skupina, Sektor za zaštitu odraslih osoba, Uprava za obitelji socijalnu politiku