25.08.2021. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 7. lipnja 2021. godine za radno mjesto broj 7. stručni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica (r.m.br.375.), u Službi za inspekcijski nadzor, Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi