Javni pozivi za utvrđivanje reprezentativnosti

12.07.2024. Javni poziv sindikatima u LIBURNIJA d.o.o. možete pogledati ovdje

12.07.2024. Javni poziv sindikatima u PULAPROMET d.o.o. možete pogledati ovdje

11.06.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u upravnim tijelima Grada Rijeke možete pogledati ovdje

11.06.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u PARKOVI I NASADI d.o.o. Split možete pogledati ovdje

29.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB d.d. možete pogledati ovdje

25.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću PAHULJICA GOSPIĆ možete pogledati ovdje

25.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka možete pogledati ovdje

25.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u INSTITUTU ZA VODE J. J. STROSSMAYER možete pogledati ovdje

25.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka možete pogledati ovdje

25.04.2024. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama kojima je osnivač GRAD PULA možete pogledati ovdje

12.03.2024. Javni poziv sindikatima u Dječjem vrtiću Paperino Poreč Parenzo možete pogledati ovdje

12.03.2024. javni poziv sindikatima u Dječjem vrtiću Radost Poreč Parenzo možete pogledati ovdje

12.03.2024. Javni poziv sindikatima u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Osijek možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u DJEČJEM VRTIĆU OLGA BAN PAZIN možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u društvu POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u ERSTE BANCI d.d. Rijeka možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI d.d. Zagreb možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u OTP BANCI d.d. Split možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u VTV. d.o.o. VINKOVCI možete pogledati ovdje

19.01.2024. Javni poziv sindikatima u ZAGREBAČKOJ BANCI d.d. možete pogledati ovdje

05.12.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu FINA gotovinski servisi d.o.o. možete pogledati ovdje

05.12.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu JADROLINIJA možete pogledati ovdje

16.11.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u dječjim vrtićima čiji je osnivač GRAD UMAG možete pogledati ovdje

16.11.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu ISKRA BRODOGRADILIŠTE 1 ŠIBENIK možete pogledati ovdje

16.11.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu PZC d.d. Varaždin možete pogledati ovdje

16.11.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije možete pogledati ovdje

16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjim vrtićima čiji je osnivač GRAD VELIKA GORICA možete pogledati ovdje

16.10.2023. ISPRAVAK javnog poziva sindikatima koji imaju članove u državnim tijelima objavljenog 25. rujna 2023. možete pogledati ovdje

​​16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u AD Plastik d.d. SOLIN možete pogledati ovdje

16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi ZADAR možete pogledati ovdje

16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HANZA MEDIA d.o.o. možete pogledati ovdje

​16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u CROATIA AIRLINES d.d. možete pogledati ovdje

16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada BELI MANASTIR možete pogledati ovdje

​16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u MLINAR d.o.o. možete pogledati ovdje

16.10.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u PLETER-USLUGE d.o.o. možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u DJEČJEM VRTIĆU PAHULJICA, GOSPIĆ možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjim vrtićima čiji osnivač je GRAD SPLIT možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u državnim tijelima možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama čiji je osnivač GRAD RIJEKA možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama čiji je osnivač GRAD SAMOBOR možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama čiji je osnivač GRAD ZADAR možete pogledati ovdje

25.09.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama čiji je osnivač GRAD ZAGREB možete pogledati ovdje

14.07.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ZG HOLDING d.o.o. možete pogledati ovdje

20.06.2023. Javni poziv sindikatima - utvrđivanje pregovaračkog odbora za pregovore o TKU za službenike i namještenike u javnim službama možete pogledati ovdje

20.06.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću PAHULJICA, GOSPIĆ možete pogledati ovdje

20.06.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ČISTOĆI d.o.o. DUBROVNIK možete pogledati ovdje

20.06.2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću KRIŽEVCI, Križevci možete pogledati ovdje

25.04.2023. Javni poziv sindikatima u FINANCIJSKOJ AGENCIJI možete pogledati ovdje

25.04.2023. Javni poziv sindikatima u ustanovi Upravljanje sportskim objektima Zagreb možete pogledati ovdje 

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u članicama Udruge poslodavaca Hrvatske elektroprivrede možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u članicama HUB Mare Nostrum možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u PROMET d.o.o.SPLIT možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u članicama HUP-Udruge metalne industrije možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u dječjim vrtićima grada Šibenika možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u članicama HUP-Udruge elektroindustrije možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u dječjim vrtićima grada PULE možete pogledati ovdje

17.03.2023. Javni poziv sindikatima u dječjim vrtićima grada Čakovca možete pogledati ovdje

13. 02. 2023. Javni poziv udrugama poslodavaca više razine za utvrđivanje reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini možete pronaći ovdje

13. 02. 2023. Javni poziv udrugama sindikata više razine za utvrđivanje reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini možete pronaći ovdje

07. 02. 2023. Javni poziv Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti možete pronaći ovdje

18. 01. 2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u JANAF d.d. možete pronaći ovdje

18. 01. 2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u KOSTEL PROMET d.o.o. možete pronaći ovdje

18. 01. 2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju možete pronaći ovdje

18. 01. 2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u AKD-ZAŠTITA d.o.o. možete pronaći ovdje

18. 01. 2023. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u SECURITAS HRVATSKA d.o.o. možete pronaći ovdje

02. 12. 2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ustanovi STUDENTSKI CENTAR RIJEKA možete pronaći ovdje

02. 12. 2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u PLODINE d.d. Rijeka možete pronaći ovdje

02. 12. 2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI ZADAR možete pronaći ovdje

02. 12. 2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o. VARAŽDIN možete pronaći ovdje

02.11.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. možete pronaći ovdje

02.11.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. možete pronaći ovdje

02.11.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu HRVATSKE CESTE d.o.o. možete pronaći ovdje

02.11.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u AD PLASTIK d.d. možete pronaći ovdje

02.11.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u TIFON d.o.o. možete pronaći ovdje

31.10.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove zaposlene u ustanovama u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja možete pronaći ovdje

21.09.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Domu za starije osobe Park možete pronaći ovdje

21.09.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Inovine d.d. Zagreb možete pronaći ovdje

21.09.2022. Javni poziv sindikatima koji imaju članove u LEISTRITZ  TURBINSKE KOMPONENTE BELIŠĆE d.o.o. možete pronaći ovdje

21.09.2022. Javni poziv sindikatima u HUP-UDRUZI PREHRAMBENE INDUSTRIJE I POLJOPRIVREDE možete pronaći ovdje

21.09.2022. Javni poziv sindikatima u NARODNOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI VLADO GOTOVAC SISAK možete pronaći ovdje

15.07.2022. Javni poziv sindikatima u Gradskom komunalnom poduzeću KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA možete pronaći ovdje

15.07.2022. Javni poziv sindikatima u upravnim tijelima Grada Zagreba možete pronaći ovdje

12.07.2022. Javni poziv sindikatima u predškolskim ustanovama GRADA RIJEKE možete pronaći ovdje

12.07.2022. Javni poziv sindikatima u HP-HRVATSKA POŠTA d.d. možete pronaći ovdje

12.07.2022. Javni poziv sindikatima u PLIVA HRVATSKA d.o.o. možete pronaći ovdje

12.07.2022. Javni poziv sindikatima u društvu AUTOPROMETNO PODUZEĆE d.d. POŽEGA možete pronaći ovdje

27.05.2022. - Javni poziv sindikatima zainteresiranima za kolektivno pregovaranje o sklapanju granskog kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja možete pogledati ovdje

27.05.2022. - Javni poziv sindikatima u KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka možete pogledati ovdje

27.05.2022. - Javni poziv sindikatima u društvu ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d. Rijeka možete pogledati ovdje

27.05.2022. - Javni poziv sindikatima u društvu ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb možete pogledati ovdje

18.05.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu ČISTOĆA d.o.o. DUBROVNIK možete pronaći ovdje

18.05.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ustanovama u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja-granski kolektivni ugovor možete pronaći ovdje

09.05.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac možete pronaći ovdje

09.05.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u upravnim tijelima Grada Zagreba možete pronaći ovdje

25.03.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu MLADOST d.o.o.KARLOVAC možete pronaći ovdje

21.03.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u predškolskim ustanovama Grada Rijeke možete pronaći ovdje

25.02.2022. - Javni poziv sindikatima u  trgovačkom društvu BADEL 1862 d.d možete pronaći ovdje

10.02.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu ZRAČNA LUKA  PULA d.o.o.možete pronaći ovdje

10.02.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu NEVA d.o.o. RAKITJE možete pronaći ovdje

10.02.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ustanovama u djelatnosti socijalne skrbi- granski kolektivni ugovor možete pronaći ovdje

3.02.2022. - Javni poziv  sindikatima koji imaju članove u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna možete pronaći ovdje

31.01.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u članici HUP-UDRUGE INFORMATIČKE I KOMUNIKACIJSKE DJELATNOSTI možete pronaći ovdje

17.01.2022. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u trgovačkom društvuGRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. OSIJEK možete pronaći ovdje

13.12.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu PETROKEMIJA d.d. Kutina  možete pronaći ovdje 

13.12.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u AD PLASTIK d.d. Solin možete pronaći ovdje

26.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o. DUBROVNIK možete pronaći u dokumentu

26.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u JANAF d.d. možete pronaći u dokumentu

14.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ustanovama u sustavu srednjega školstva možete pronaći u dokumentu 

14.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u javnim ustanovama u sustavu osnovnoga školstva možete pronaći u dokumentu

1.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju radnike članove u članicama Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum možete pronaći u dokumentu

1.10.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove radnike u STUDENSTKOM CENTRU U ZAGREBU možete pronaći u dokumentu

20.09.2021.  - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u DJEČJEM VRTIĆU PAHULJICA GOSPIĆ možete pronaći u dokumentu

20.09.2021.  - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu HRVATSKE ŠUME d.o.o. možete pronaći u dokumentu

16.07.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u LONIA TRGOVINA d.o.o, Kutina možete pronaći u dokumentu

16.07.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću KATARINA FRANKOPAN, Krk možete pronaći u dokumentu

16.07.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću MASLAČAK, Krapinske Toplice možete pronaći u dokumentu

3.05.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u DUNDOVO d.o.o. RAB možete pronaći u dokumentu

29.04.2021.  - Javni poziv sindikatima javnih službi - Utvrđivanje pregovaračkog odbora za Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama možete pronaći u dokumentu

29.03.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove zaposlene u Dječjem vrtiću Bistrac, Ogulin možete pronaći u dokumentu

29.03.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove zaposlene u Dječjem vrtiću Trogir možete pronaći u dokumentu

15.03.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove zaposlene u Studentskom centru Split možete pronaći u dokumentu

15.03.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove zaposlene u tijelima državne uprave možete pronaći u dokumentu

22.02.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Hrvatskoj lutriji možete pronaći u dokumentu

4.01.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Zračnoj luci Pula možete pronaću u dokumentu

4.01.2021. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću Medulin možete pronaći u dokumentu

11.12.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću CVRČAK Čakovec možete pronaći u dokumentu 

11.12.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću CIPELICA Čakovec možete pronaći u dokumentu 

9.11.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću Radost Poreč-Parenzo možete pronaći u dokumentu

21.10.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću MALI SVIJET Pula možete pronaći u dokumentu

21.10.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. možete pronaći u dokumentu

28.09.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ERSTE&STEIERMARKISCHE d.d. Rijeka možete pronaći u dokumentu 

28.09.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Zagrebaka banka d.d. Zagreb možete pronaći u dokumentu

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću Varaždin možete pronaći u dokumentu 

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjim vrtićima BUBAMARA, Ližnjan možete pronaći u dokumentu

27.07.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HP-Hrvatska pošta d.d. možete pronaći u dokumentu

27.05.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u TISAK plus d.o.o. možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u POLET d.o.o., Vinkovci možete pronaći u dokumentu

20.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću OPATIJA, Opatija možete pronaći u dokumentu

5.02.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u HRVATSKOJ LUTRIJI d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.01.2020. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u KOMUNALNOM DRUŠTVU AUTOTROLEJ d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu CEDEVITA d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sinidikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću OPATIJA, Opatija možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Dječjem vrtiću MASLAČAK, Đurđevac možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. možete pronaći u dokumentu

29.11.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Komunalnom društvu ČISTOĆA d.o.o., Rijeka možete pronaći u dokumentu

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u ERSTE BANK d.d. Rijeka možete pronaći u dokumentu.

22.10.2019. - Javni poziv sindikatima koji imaju članove u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb možete pronaći u dokumentu.