30.8.2021. - rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 16. srpnja 2021. godine za radno mjesto broj 1. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 352.), u Odjelu za unapređenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor pružatelja socijalnih usluga, Služba za unapređenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor, Sektor za unapređenje stručnog rada, Zavod za socijalni rad.

https://mpu.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301?nid=9942  

Dostava se smatra izvršenom 7. rujna 2021. godine.