25.08.2021. – Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 7. lipnja 2021. godine za radno mjesto broj 2. viši/a stručni/a savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica (r.m.br. 278.), u Odjelu za financijsko upravljanje i tehničku pomoć, Služba za financijsko upravljanje i tehničku pomoć, Sektor za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projekata, Uprava za programe i projekte