Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2024., Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi