E-usluge socijalne skrbi

Usluga ePotvrde o statusu korisnika socijalne skrbi dio je elektroničkih javnih usluga u sustavu e-Građani.

Sam sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, kao i smanjivanju administriranja i čekanja korisnika na izdavanje potvrda.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uvelo je uslugu SocSkrb ePotvrda s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima.

 
Uslugu SocSkrb ePotvrde korisnik može zatražiti kada postoji potreba za sebe osobno i za svoje dijete putem nove funkcionalnosti e-ovlaštenja, primjerice:
 
 • za oslobođenje od plaćanja troškova prehrane djeteta u školi i smještaja u vrtiću
 • za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć i pomoć u naravi
 • za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć
 • za ostvarivanje prava na subvencije troškova u javnom gradskom prijevozu
 • za ostvarivanje prava na subvencije troškova zdravstvenog osiguranja
 • za oslobođenje od upravnih pristojbi
 • za ostvarivanje prava na pomoć u JLS i JRS
 • za ostvarivanje prava branitelja
 • i u drugim slučajevima
E-usluzi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike SocSkrb ePotvrde mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju e-Građani korisnički račun.

Koraci za roditelje koji žele koristiti ovu uslugu u ime svog djeteta:
 • prijaviti se na portal e-Građani informacije i usluge svojom osobnom vjerodajnicom (preko PRIJAVA na crvenoj navigacijskoj traci)
 • izabrati jednu od navedenih usluga iz Filtera usluga
 • odabrati strelicu pored svojeg imena u donjem desnom kutu navigacijske trake
 • u otvorenom prozorčiću odabrati Promjena subjekta
 • odabrati ime djeteta unutar ponuđenog popisa korisnikove djece
 • otvara se novi prozor usluge u kojemu stoji ime djeteta u desnom donjem kutu navigacijske trake.
 • roditelj može koristiti uslugu u ime svog djeteta.
 
Ako želite postati e-Građanin, morate posjedovati jednu od vjerodajnica koje su uključene u sustav - https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 . Ukoliko nemate niti jednu od navedenih vjerodajnica s popisa, elektroničke vjerodajnice ePASS i mToken možete dobiti bez naknade u poslovnicama Financijske agencija (FINA). Također, korisnici mogu otvoriti svoj Osobni korisnički pretinac koji predstavlja koristan alat putem kojeg mogu pregledati i upravljati porukama koje se korisniku upućuju iz javne uprave - primjerice, korisnik može dobiti obavijest o isteku osobne iskaznice, podsjetnik za specijalistički pregled u zdravstvenoj zaštiti, obavijest o izostanku djeteta u školi, itd. Popis e-usluga u sustavu e-Građani dostupan je na https://pretinac.gov.hr
 

E-zahtjev u sustavu e-Građani 

Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, smanjivanju administriranja i smanjivanju broja dolazaka u nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad zbog podnošenja zahtjeva ili izdavanja potvrda, kao i čekanja korisnika na izdavanje potvrda.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz funkcionalnost Potvrde o evidenciji korisnika koja omogućava korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi, omogućava građanima podnošenje:
 • Zahtjeva za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Korisnicima su navedene usluge dostupne na servisu e-Građani pod kategorijom e-Usluge socijalna skrb, a pristupiti im se može na adresi egradjani.socskrb.hr. 

Građani mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za člana obitelji i za dijete te uz zahtjev mogu priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju. 

Ako želite postati e-Građanin, morate posjedovati jednu od vjerodajnica koje su uključene u sustav - https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 . Ukoliko nemate niti jednu od navedenih vjerodajnica s popisa, elektroničke vjerodajnice ePASS i mToken možete dobiti bez naknade u poslovnicama Financijske agencija (FINA). Također, korisnici mogu otvoriti svoj Osobni korisnički pretinac koji predstavlja koristan alat putem kojeg mogu pregledati i upravljati porukama koje se korisniku upućuju iz javne uprave - primjerice, korisnik može dobiti obavijest o isteku osobne iskaznice, podsjetnik za specijalistički pregled u zdravstvenoj zaštiti, obavijest o izostanku djeteta u školi, itd. Popis e-usluga u sustavu e-Građani dostupan je na https://pretinac.gov.hr.