E-usluge socijalne skrbi

Usluga ePotvrde o statusu korisnika socijalne skrbi dio je elektroničkih javnih usluga u sustav e-Građani.

Sam sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, kao i smanjivanju administriranja i čekanja korisnika na izdavanje potvrda.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uvelo je uslugu SocSkrb ePotvrda s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima.
 
Korisnicima je dostupna od 3. listopada 2017., a pristupiti joj se može na adresi egradjani.socskrb.hr.
 
Uslugu SocSkrb ePotvrde korisnik može zatražiti kada postoji potreba, primjerice:
 
 • za oslobođenje od plaćanja troškova prehrane djeteta u školi i smještaja u vrtiću
 • za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć i pomoć u naravi
 • za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć
 • za ostvarivanje prava na subvencije troškova u javnom gradskom prijevozu
 • za ostvarivanje prava na subvencije troškova zdravstvenog osiguranja
 • za oslobođenje od upravnih pristojbi
 • za ostvarivanje prava na pomoć u JLS i JRS
 • za ostvarivanje prava branitelja
 • i u drugim slučajevima.E-usluzi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike SocSkrb ePotvrde mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju e-Građani korisnički račun.
 
Ako želite postati e-Građanin, morate posjedovati jednu od vjerodajnica koje su uključene u sustav - https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 . Ukoliko nemate niti jednu od navedenih vjerodajnica s popisa, elektroničke vjerodajnice ePASS i mToken možete dobiti bez naknade u poslovnicama Financijske agencija (FINA). Također, korisnici mogu otvoriti svoj Osobni korisnički pretinac koji predstavlja koristan alat putem kojeg mogu pregledati i upravljati porukama koje se korisniku upućuju iz javne uprave – primjerice, korisnik može dobiti obavijest o isteku osobne iskaznice, podsjetnik za specijalistički pregled u zdravstvenoj zaštiti, obavijest o izostanku djeteta u školi, itd. Popis e-usluga u sustavu e-Građani dostupan je na https://pretinac.gov.hr
 

Uvođenje usluga socijalne skrbi e-Zahtjev u sustav e-Građani 


Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, smanjivanju administriranja i smanjivanju broja dolazaka u nadležni centar zbog podnošenja zahtjeva ili izdavanja potvrda, kao i čekanja korisnika na izdavanje potvrda.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz već postojeću uslugu SocSkrb ePotvrda koja omogućava korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi, 22. listopada 2019. godine uvelo je nove e-usluge e-Zahtjev, koje korisnicima omogućavaju podnošenje:
 
 • Zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba)
 • Zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete)
 • Zahtjeva za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba)
 • Zahtjeva za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete)

Korisnicima su navedene usluge dostupne na servisu e-Građani pod kategorijom e-Usluge Socijalna skrb, a pristupiti im se može na adresi egradjani.socskrb.hr. 
Građani će moći podnijeti zahtjev za osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu za člana obitelji te za dijete te će se uz zahtjev moći priložiti medicinska i druga dokumentacija.
Ako želite postati e-Građanin, morate posjedovati jednu od vjerodajnica koje su uključene u sustav - https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667 . Ukoliko nemate niti jednu od navedenih vjerodajnica s popisa, elektroničke vjerodajnice ePASS i mToken možete dobiti bez naknade u poslovnicama Financijske agencija (FINA). Također, korisnici mogu otvoriti svoj Osobni korisnički pretinac koji predstavlja koristan alat putem kojeg mogu pregledati i upravljati porukama koje se korisniku upućuju iz javne uprave – primjerice, korisnik može dobiti obavijest o isteku osobne iskaznice, podsjetnik za specijalistički pregled u zdravstvenoj zaštiti, obavijest o izostanku djeteta u školi, itd. Popis e-usluga u sustavu e-Građani dostupan je na https://pretinac.gov.hr.