Socijalna politika

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, kao i osobama kojima je potrebna pomoć u svrhu zadovoljavanja specifičnih potreba nastalih uglavnom zbog invalidnosti, bolesti, starosti, ovisnosti i dr., u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
 
Sustav socijalne skrbi temelji se na načelu supsidijarnosti, što podrazumijeva odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost, a uloga je države da u tome pomaže, s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti.
 
Korisnici, prava i uvjeti za njihovo ostvarivanje, kao i druga pitanja od značenja za ovu djelatnost, definirani su Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 18/22, 46/22, 119/23, 71/23 i 156/23).


Djelatnost socijalne skrbi

 
Djelatnost socijalne skrbi obavljaju:
 
  • ustanove socijalne skrbi
  • udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici
  • fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost
  • udomiteljske obitelji.
 
Ustanove socijalne skrbi su:
 
  • Hrvatski zavod za socijalni rad
  • dom socijalne skrbi
  • centar za pružanje usluga u zajednici
  • centar za pomoć u kući
 
Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb i drugih ustanova možete pronaći OVDJE.