Registri i evidencije

Na ovom mjestu objavljen je sadržaj registara iz djelokruga obitelji i socijalne politike. Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi objavljen je zaključno sa stanjem na dan 6. lipnja 2023. Za upise u evidencije izvršene nakon 20. kolovoza 2020. godine potrebno je kontaktirati ovo Ministarstvo putem obrasca.

Upisnik ustanova socijalne skrbi u procesu je informatičke pripreme za objavu te stoga molimo da se za informacije o izvršenim upisima u Upisnik zainteresirani izravno obrate ovom Ministarstvu putem obrasca.


Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi ​

Registar obiteljskih medijatora