Registri i evidencije

Na ovom mjestu objavljen je sadržaj registara i evidencija iz djelokruga obitelji i socijalne politike. Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge te Evidencija pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge objavljena je zaključno zaključno sa stanjem na dan 7. rujna 2021. Za upise u evidencije izvršene nakon 20. kolovoza 2020. godine potrebno je kontaktirati ovo Ministarstvo putem obrasca.

Upisnik ustanova socijalne skrbi u procesu je informatičke pripreme za objavu te stoga molimo da se za informacije o izvršenim upisima u Upisnik zainteresirani izravno obrate ovom Ministarstvu putem obrasca.


Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Evidencija pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Registar obiteljskih medijatora

Upisnik ustanova socijalne skrbi na dan 19. listopada 2022.