Registri i evidencije

Na ovom mjestu objavljen je sadržaj registara iz djelokruga obitelji i socijalne politike. Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi objavljen je zaključno sa stanjem na dan 24. studenog 2023. Za upise u Registar izvršene nakon navedenog datuma potrebno je kontaktirati Ministarstvo putem obrasca.


Registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi ​

Registar obiteljskih medijatora