Glasačka prava za korisnike smještaja

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024., ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2024., Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor 2020., Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi
Izbori, EU parlament 2019, Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2019., Ostvarivanje biračkog prava korisnika usluge smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi