Postavite pitanje

Vrsta upita: *
Ime: *
Prezime: *
OIB: *
E-mail: *
Br. tel. za kontakt:
Pitanje: *
Privitak:
Privitak:
* Prilozi mogu biti do maksimalno 5 MB. Prihvatljivi formati datoteka: .jpg, .png, .pdf, i .zip
**Ukoliko imate više priloga možete ih priložiti u zip formatu.
Napomena: Radi odgovora na Vaš upit potrebni su nam podaci o imenu, prezimenu i adresi elektroničke pošte za odgovor. Vaši osobni podaci čuvaju se u Ministarstvu u rokovima koji su propisani Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva. Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.