Uprava za programe i projekte

Ravnateljica Uprave za programe i projekte Nada Zrinušić

tel:  01 555 7303

 


Načelnica Sektora za pripremu EU poziva Gordana Dragičević

tel: 01 555 7089


Voditeljica Službe za pripremu poziva iz područja tržišta rada, ITU i deprivirana područja Marina Rakić Šimunić

tel: 01 5557 306


Voditeljica Odjela za pripremu poziva iz područja tržišta rada Marina Kuveždić 

tel: 01 5557 122

Voditeljica Odjela za pripremu poziva za ITU područja mr. sc. Vesna Jakopec 

tel: 01 5557 192

Voditeljica Odjela za pripremu poziva za deprivirana područja Barbara Markanović

tel: 01 5557 304


Voditeljica Službe za pripremu poziva iz područja socijalne uključenosti i FEAD Blanka Mršić Valinčić

tel: 01 5557  355

Voditeljica Odjela za pripremu poziva iz područja socijalne uključenosti Teodora Štefković

tel: 01 5557 172

Voditeljica Odjela za pripremu FEAD poziva Jasna Bubić
tel: 01 5557 149
 

Načelnica Sektora za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projektima Mirna Ćorić 

tel: 01 555 7193

Voditeljica Službe za vrednovanje i ugovaranje EU projekata Željka Ivandić Blažina 

tel: 01 5557 163

Voditeljica Odjela za vrednovanje i ugovaranje EU projekata iz područja tržišta rada, ITU i depriviranih područja Tatjana Benko

tel: 01 5557 062

Voditeljica Odjela za vrednovanje i ugovaranje EU projekata iz područja socijalne uključenosti i FEAD-a Marina Nižetić Bulić

tel: 01 5557 094


Voditeljica Službe za financijsko upravljanje i tehničku pomoć Vedrana Vujatović

tel: 01 5557 169 

Voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i tehničku pomoć Marina Balta 

tel: 01 5557 173

Voditeljica Odjela za financijsko upravljanje i kontrolu za FEAD Silvija Komadina
tel: 01 5557 193
 

Načelnik Sektora za nacionalne programe i projekte udruga Miroslav Smetiško

tel: 01 555 7314

Voditeljica Službe za pripremu i provedbu nacionalnih poziva Marijana Vuletić

tel: 01 5557 129

Voditeljica Službe za praćenje nacionalnih programa i projekata udruga Nina Krznarić Uroda

tel: 01 5557 334