Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

Načelnica Samostalnog sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Martina Cvitanović           

tel: 01 6109 892
fax: 01 6109 171
e-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Služba za europske poslove Maja Deković Mondekar

tel: 01 6106 164
fax:01 6109 171

Služba za međunarodne poslove Monika Pozderac

tel: 01 6106 627