Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje

  • Načelnica Samostalnog sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Martina Cvitanović
            tel: 01 6109 892
            fax: 01 6109 171

            e-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

 
- Služba za europske poslove - Maja Deković Mondekar

tel: 01 6106 164
fax:01 6109 171

- Služba za međunarodne poslove Monika Pozderac

tel: 01 6106 627