Samostalni sektor za drugostupanjski postupak

Načelnica sektora Marija Hemar
tel: 01 555 7043

Voditeljica Službe za drugostupanjski postupak u području obiteljsko-pravne zaštite Marijana Jurčević

tel: 01 5557 325

Voditeljica Službe za drugostupanjski postupak u području prava socijalne skrbi Smilja Jerkić

tel: 01 5557 145