Glavno tajništvo

Ana Vukas, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva
           
tel: 01 610 6835
fax: 01 6109 638Služba za ljudske poslove

Voditelj Službe za opće poslove  Ružica Mlakić

tel: 01 6109 763            
fax: 01 6109 638

voditeljica Pododsjeka za poslove pisarnice i pismohrane Marija Ećimović

tel: 01 6106 515Načelnik Sektora za planiranje, financije i proračun Ivan Đulvat     

tel: 01 6109 844
fax:  01 6109 638

Voditeljica Službe za strateško planiranje i sustav unutarnjih kontrola Vesna Karačić

tel: 01 6109 842


Voditeljica službe za financijsko planiranje i decentralizirane funkcije Ivana Frater

tel: 01 6106 645
fax: 01 6109 638

Voditeljica Službe za izvršavanje financijskih planova ustanova Ljerka Jandrić

tel: 01 6109 850

Voditelj Službe za likvidaturu i platni promet Nenad Krajačić

tel: 01 6106 543

voditeljica Pododsjeka za likvidaturu i obračun plaća Mirjana Bagarić 

tel: 01 6106 626

voditelj Pododsjeka za platni promet i izvršenje državnog proračuna Zdravko Poslončec

tel: 01 6106 618


Voditeljica Službe za praćenje izvršenja EU projekata i knjigovodstvo Maja Videk

tel: 01 6109 828

Pododsjek za knjihovodstvo


Načelnica Sektora za nabavu i informatičku podršku Ivančica Franjković        

tel: 01 6106 520
fax.  01 6106 638


Voditeljica Službe za nabavu Vlatka Vida Gazić

tel: 01 6106 455
fax: 01 6106 638


Voditelj Službe za informatičku podršku i komunikacije mr. sc. Rafael Pejčinović

tel. 01 6106 340

Pododsjek za informatičku podršku 


Načelnik Sektora za tehničke poslove i zaštitu na radu Tomislav Kelić        

tel: 01 6109 237

Voditelj Službe za tehničke poslove Mate Svalina

tel: 01 6109 644

Voditeljica Pododsjeka za pomoćno-tehničke poslove Sanela Buhin

tel: 01 6106 518


Voditeljica Službe za provođenje zaštite na radu Mirjana Kralj Kopić

tel: 01 6109 239