Glavno tajništvo

Ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva Ana Vukas
           
tel: 01 6106 835
fax: 01 6109 638Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

tel: 01 6109 745               
fax: 01 6109 638


Voditeljica Službe za ljudske potencijale Željka Čurčija

tel: 01 6106 468               
fax: 01 6109 638
 

Služba za opće poslove

tel: 01 6109 835             
fax: 01 6109 638Načelnica Sektora za planiranje, financije i proračun Kaja Jovanović            

tel: 01 6109 844
fax:  01 6109 638

Voditeljica Službe za strateško planiranje i sustav unutarnjih kontrola Ružica Mlakić

tel: 01 6109 763
fax: 01 6109 638

Voditeljica službe za financijsko planiranje i decentralizirane funkcije Ivana Frater

tel: 01 6106 645
fax: 01 6109 638

Voditeljica Službe za izvršavanje financijskih planova ustanova Ljerka Jandrić

tel: 01 5557 315

Voditelj Službe za likvidaturu i platni promet Nenad Krajačić

tel: 01 6106 543

Voditeljica Službe za praćenje izvršenja EU projekata i knjigovodstvo Maja Videk

tel: 01 5557 318Načelnica Sektora za nabavu i informatičku podršku Ivančica Franjković            

tel: 01 6106 520
fax.  01 6106 638


Voditelj službe za nabavu  Martina Hanžek Šulić
tel: 01 6106 518
fax: 01 6106 638


Voditelj službe za informatičku podršku i komunikacije mr. sc. Rafael Pejčinović
tel. 01 5557 122
Načelnik Sektora za za upravljanje imovinom i tehničke poslove Nikica Šikić            

tel: 01 5557 082

Voditelj Službe za upravljanje imovinom Nenad Moljević
tel: 01 5557 217

Voditeljica Službe za zaštitu na radu i pomoćno-tehničke poslove Sanja Mateljak