Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

​Ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU Vicko Mardešić
tel: 01 6472 047               

 

Načelnica Sektora za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata Naida Mekić
tel: 01 6472 022               

 

Voditelj Službe za programiranje Filip Miličević

tel: 01 6472 009


Voditeljica Odjela za programske dokumente Lovrenka Brajković Bulat

tel: 01 6472 061

Voditeljica Odjela za koordinaciju javnih politika Ivana Šarić

tel: 01 6381 569


Voditeljica Službe za financijsko upravljanje programima Ana Cebić

tel: 01 6472 041

Voditelj Odjela za financijsko planiranje i upravljanje Tomislav Renić

tel: 01 6472 029

Voditeljica Odjela za financijsko praćenje i izvještavanje Marinela Vidić-Ivoš

tel: 01 6472 030


Voditelj Službe za financijske instrumente Tomislav Ilić

tel: 01 6472 014 

Voditeljica Odjela za uspostavu i provedbu financijskih instrumenata Ivana Sesar

tel: 01 6472 026

Voditeljica Odjela za plaćanja i praćenje financijskih instrumenata Emina Marija Gilić

 tel: 01 6381 556


Načelnica Sektora za praćenje, vrednovanje i informiranje Ivana Matošin


tel: 01 6472 040       


Voditeljica Službe za praćenje provedbe operativnih programa Marija Rukljač Jelinčić

tel: 01 6472 045

Voditeljica Odjela za praćenje Ivana Perković 

tel: 01 6472 001

Voditeljica Odjela za izvještavanje Martina Štefančić

tel: 01 6472 050


Voditeljica Službe za vrednovanje operativnih programa Ivana Rogina

tel: 01 6472 024


Voditeljica Odjela za pripremu postupaka vrednovanja Petra Bergovec Petrović

tel: 01 6381 566


Voditelj Odjela za provedbu i praćenje vrednovanja Marko Lucić

tel: 01 6381 572


Voditeljica Službe za tehničku pomoć i informiranje Maja Gašpert

tel: 01 6381 568

Voditelj Odjela za tehničku pomoć Ivica Car 

tel: 01 6398 719

Voditeljica Odjela za koordinaciju i informiranje mr. sc. Štefica Belčić 

tel: 01 6472 048


Načelnik Sektora za reviziju i unaprjeđenje sustava Radomir Đurić

tel: 01 6472 059

Voditelj službe za unaprijeđenje sustava i informacijske sustave Ivan Mekinda

tel: 01 6472 057

Voditelj Odjela za uspostavu pravila i poslovnih procesa Ivan Juričić

tel: 01 6398 711

Odjel za razvoj informacijskih sustava


Voditeljica Službe za reviziju i kontrole Nataša Štrbac

tel: 01 6472 035         

Voditeljica Odjela za koordinaciju revizija na razini sustava Jadranka Ranogajec

tel: 01 6381 563

Voditeljica Odjela za kontrolu i provjere na razini sustava Marina Brezak Hrvatin

tel: 01 6472 058


Voditelj Službe za postupanje po prigovorima Bartol Zaninović

tel: 01 6472 008  

Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija Ana Ostrovidov Jakšić

tel: 01 6381 570

Voditeljica Odjela za prigovore u provedbi operacije Anja Posavec

tel: 01 6472 019


Načelnica Sektora za kontrolu i provedbu projekata Nada Trgovčević Letica

tel: 01 6472 034               
 

Voditeljica Službe za kontrolu i provedbu projekata I Ana Puh

tel: 01 6472 052

Voditeljica Odjela za projekte u području tržišta rada i društvenog poduzetništva Ksenija Wasserbauer

tel: 01 6472 046

Voditelj Odjela za projekte integriranih ulaganja za regeneraciju nerazvijenih područja i ITU mehanizam Mate Kapović

tel: 01 6472 020


Voditeljica Službe za kontrolu i provedbu projekata II Ana Buljan

tel: 01 6472 043

Voditeljica Odjela za projekte u području socijalnih politika i FEAD program Nataša Bokun Hitrec

tel: 01 6472 054

Voditeljica Odjela za projekte u području kulture, turizma i zdravstva Bibijana Papo Hutinec 

tel: 01 6472 044


Voditeljica Službe za kontrolu i provedbu projekata III Marija Cvjetković

tel: 01 6472 056

Voditeljica Odjela za projekte u području obrazovanja Anita Hudec

tel: 01 6398 717

Voditeljica Odjela za projekte u području dobrog upravljanja Renata Ićitović 

tel: 01 6472 042

      
ESF upiti

e-pošta: esf.info@mrosp.hr       
tel: 01 6472 047