Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

  • Služba za socijalno partnerstvo - Antonija Šakić

tel: 01 6106 343
fax: 01 6109 171