Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

  • Služba za socijalno partnerstvo - Antonija Šakić
           
            tel: 01 6106 343
            fax: 01 6109 171