Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

Načelnica samostalnog sektora za socijalno partnerstvo Katarina Litva 

tel: 01 6106 167


Služba za socijalno partnerstvo  Antonija Šakić           

tel: 01 6106 343
fax: 01 6109 171

Služba za praćenje politike plaća