Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi

Načelnica sektora Sunčica Lončar

tel:  01 5557 363


Voditeljica Službe za upravni nadzor Branka Budić

tel: 01 5557 034 

Voditeljica Službe za inspekcijski nadzor dr. sc. Ljiljana Friščić

tel: 01 5557 018