Zavod za socijalni rad

Ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić

tel: 01 555 7004
 fax:  01 555 7222


Načelnica Sektora za unaprijeđenje stručnog rada Tanja Žaja

tel: 01 5557 031

Voditeljica Službe za unaprijeđenje kvalitete stručnog rada i stručni nadzor Sanja Žderić Polutnik

tel: 01 5557 321

Voditeljica Službe za standardizaciju stručnog usavršavanja i regulirane profesije Branka Hrupelj

tel: 01 5557 039
  


Načelnica Sektora za razvoj i unaprijeđenje socijalnih usluga Anica Ježić

tel: 01 555 7033

Voditeljica Službe za socijalno planiranje, razvoj mreže usluga i ugovaranje Ivančica Mamek Jagić

tel: 01 5557 061

Voditeljica Službe za deinstitucionalizaciju i transformaciju ustanova socijalne skrbi Snježana Franković

tel: 01 5557 153