Uprava za tržište rada i zapošljavanje

Pomoćnica ministra za tržište rada i zapošljavanje Marija Knežević Kajari 

tel: 01 6106 311
fax: 01 6106 614


Načelnica Sektora za politike zapošljavanja Vesna Tudek Barberić

tel: 01 6106 362
fax: 01 6109 614
 

Voditeljica Službe za normativno uređenje politika zapošljavanja i koordinaciju institucija tržišta rada Zrinka Špoljarić

tel: 01 6106 562
fax: 01 6109 614

Voditeljica Službe za razvoj i praćenje politika zapošljavanja Davorka Buškulić Lemić

tel: 01 6109 612
fax: 01 6109 614

Načelnica Sektora za razvoj tržišta rada Irena Bačelić

tel: 01 6106 915
fax: 01 6109 614

Voditeljica Službe za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada Dubravka Matić

tel: 01 6106 244
fax: 01 6109 614

Voditeljica Službe za praćenje i usklađivanje potreba tržišta rada Lana Lukačić

tel: 01 6106 462
fax: 01 6109 614