Uprava za tržište rada i zapošljavanje

Ravnatelj Uprave za tržište rada i zapošljavanje Luka Čirko

tel: 01 6106 311
fax: 01 6109 614Načelnica Sektora za zapošljavanje Vesna Tudek Barberić

tel: 01 6106 362
fax: 01 6109 614
 

Voditeljica Službe za aktivnu politiku zapošljavanja Lidija Baković


tel: 01 6109 612
fax: 01 6109 614


Voditeljica Službe za pravne poslove Zrinka Špoljarić

tel: 01 6106 562
fax: 01 6109 614Načelnica Sektora za tržište rada Irena Bačelić

tel: 01 6106 915
fax: 01 6109 614


Voditeljica Službe za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada mr. sc. Dubravka Matić

tel: 01 6106 244
fax: 01 6109 614


Služba za praćenje i usklađivanje obrazovanja i tržišta rada 

tel: 01 6106 509
fax: 01 6109 614